De bijeneter

De bijeneter is een in velerlei opzichten kleurrijke vogel. Het kleurenpatroon van de bijeneter is onovertroffen. De blauwgroene staart, de roodbruine vleugels, de gele borstreek en de zwart oogstreep maken hem tot een aantrekkelijke vogel. Zijn voedselpatroon doet zijn naam eer aan. Hoewel hij immuun is voor de bijen- en wespensteken, blijven deze wel pijnlijk en hij is handig in het verwijderen van de vervelende angels.

Een behendige vlieger, die ook in de lucht zijn prooi weet te verschalken, ondanks zijn behoorlijke omvang.

Wie zijn wij?

Er zijn nog maar een paar bijeneterkolonies in Nederland. Wij bekommeren ons daarom. Onze doelstelling is dan ook het bijhouden van de ontwikkeling van de bijeneters in Nederland en het nemen van maatregelen ten gunste van de bijeneters.

Onze activiteiten

  • monitoren van de populatieontwikkeling in Nederland
  • onderzoek
  • centrale gegevensinvoer
  • advies
  • begeleiding
  • publicatie
  • beschermingsmaatregelen

Waar dat in het belang is van de bijeneters, proberen wij onze invloed te laten gelden. Wij werken daarbij graag samen met belangengroepen, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.