Bijeneternieuws juli 2023

Op 20, 21 en 22 juli  zijn wij op werkbezoek geweest in Limburg en het Duitse grensgebied. Voor ons een lange reis om vanuit het noorden af te reizen naar het zuiden. Alle bekende locaties en meldingen van locaties, waar de aanwezigheid van Bijeneters zijn vastgesteld, hebben wij bezocht. Ook op veelbelovende locaties in Limburg is gekeken naar de aanwezigheid van Bijeneters.

Op de bekende locatie, waar al jaren Bijeneters broeden, is dit jaar slechts één broedgeval vastgesteld. Dit gebied is voor bezoekers niet toegankelijk. Doordat dit gebied is afgesloten, komt verstoring niet of nauwelijks voor. Onze dank gaat uit naar de medewerking van de eigenaar van dit gebied. Er werden maximaal drie volwassen Bijeneters gezien. Waarschijnlijk een jong exemplaar van vorig jaar die met de volwassen Bijeneters is meegevlogen. Opvallend was dat er al grote jongen aanwezig waren en dat er waarschijnlijk ook al jongen zijn uitgevlogen. Dit is bijzonder vroeg in het jaar. Voorgaande jaren waren ze iets later. De droge en warme juni maand kan de oorzaak hiervan zijn.

In het Duitse grensgebied zijn er dit jaar ook minder broedgevallen. Vorig jaar hadden wij hier met zekerheid minimaal 10 broedgevallen. Dit jaar blijft de teller op 8 broedgevallen staan. Ook hier stonden de jongen op punt van uitvliegen. Volgens informatie van lokale vogelaars waren er hier ook al jongen uitgevlogen. Op een locatie, die steeds bekender wordt onder vogelaars en vooral fotograven, was het soms een drukte van belang. Gelukkig zijn er geen acties bekend van mensen die dichtbij de nesten gingen staan om bijv. foto’s te maken of wat dan ook.

De afgelopen tijd kregen wij informatie binnen van broedgevallen elders in Nederland. Op zeker drie andere locaties zijn of waren er broedgevallen. Ook is er bericht binnen gekomen dat aan de kust weer een broedgeval is mislukt. Oorzaak is predatie door de vos. Dit is al drie keer eerder gebeurd, zodat wij kunnen stellen dat broedgevallen langs de kust tot nu toe weinig kans hebben. Op een andere locatie in Nederland schijnt sprake te zijn van een paar broedgevallen. Hier hebben volgens een melding twee paartjes Bijeneters in een wand hun nesten gemaakt. Deze broedgevallen worden gelukkig strikt geheim gehouden. Te zijner tijd kunnen wij hier meer over berichten.

Totaal zitten wij in Nederland nu op minimaal vijf broedgevallen. Positief is te vermelden dat nu ook op andere locaties in Nederland broedgevallen of pogingen plaats vinden. Dit seizoen dus een  toename van het aantal broedgevallen in vergelijking met het voorgaande jaar.

Een hoge steilwand is niet altijd nodig voor Bijeneters

Een hoge steilwand is niet altijd nodig voor Bijeneters (foto: Martin Roomer)