Klimaatverandering is er (mede) de oorzaak van dat de Bijeneter zijn broedgebied steeds meer naar het noorden verlegt. Sinds 2023 is de Bijeneter een in Nederland gevestigde broedvogel. Gezien de tendens is de verwachting dan ook gerechtvaardigd dat de Bijeneter zich nog verder naar het noorden zal verspreiden en binnenkort ook de Scandinavische landen aan zal doen.

Dat vermoeden wordt gesterkt door de waarneming dat voor het eerst sinds 2018 er weer broedparen zijn waargenomen in Zeeland en voor het eerst sinds 2014 ook weer in Noord-Holland. In het zuiden van Nederland zien we echter het aantal broedgevallen teruglopen, maar net over de grens met Duitsland is van enige terugval (nog) geen sprake. De verwachting is dan ook dat dit van tijdelijke aard is.

Daarnaast is er een theorie die zegt dat de trekroute van de Bijeneter in de loop van de tijd is verlegd. Het onderzoek dat wordt uitgevoerd met geolocatoren moet hier mogelijk antwoord op kunnen gaan geven. In heel Nederland bleef de teller steken op zeven bekende broedgevallen. Daarbij moet worden gezegd dat gezien het aantal rondvliegende groepen Bijeneters het aantal broedgevallen groter moet zijn. Maar terreinbeheerders zijn beducht op vogelaartoerisme en melden – ook aan ons – niet graag hun waarnemingen.

Opvallend dit jaar was de waarneming van een groene Bijeneter in het natuurgebied Fochteloërveen in Drenthe en op Schiermonnikoog. Deze dwaalgast is sinds 2011 niet meer in Nederland gezien.

Het hele jaarverslag vindt u hier.